Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abrahama
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

JVhß Wyeri myļi Brahļi juhß Bährni no to czilltu Abrahama vnd kattri juh§śo §tarrpa` Deewu biya
CHri§ti tad e§śeeta juhß jo Abrahama Śähkla vnd
Tee gir Abrahama śähkla es arrid§an Tee gir CHri§ti
pa§tara' Ghalla' manna dweh§eliht aißne§t Abrahama klehpi to Mee§śu §awa'{§aua'} ghullumakambaritu
no thas Zilts JESUS Kri§tus Dawida Dehla tha Dehla Abrahama
Tad nu wiśśee śchee Augumee no Abrahama lihd§ Dawidam irr tśchetr padeśmits Augumi un no
ka daud§ nahks no Rihta un no Wakkara=Puśśes un ar Abrahama J§a`a`ka un Jehkaba Debbeśo=Wal§tiba^ śehdehs
Es eśmu tas Deews Abrahama un tas Deews J§a`a`ka un tas Deews Jehkaba Tad nu
Kruhma us to runnajis śazzidams Es eśmu tas Deews Abrahama un tas Deews J§a`a`ka un tas Deews Jehkaba
Tha darrija Abrahama Kallps kad taß Kungs to iß=§uhtija
d§iewo parei§e und ka klajahß Ta wätza Tähwa Abrahama wätzakais Kallps tappa i§śuhtietz śwe§ścha` Semme
J§aacs by Abrahama Dähls Kad nu taß Kungs JESVS
Rohka` nhekahdas Mohkas tahß turr ai§karr tahß gir Abrahama Klehpy und kaß to parei§e apdohma taß nomanna irr
mums śawu Dählu katters no Abrahama Śähklu und Zilltas
ka tee śwähti Engeļi winja Dweh§śel gir n䧜uśchi Abrahama Klehpy taß gir eek§chan tahß muh§chighas jaukahß
ham JE§u Chri§to to pahrme§t śatzidami Mehß ä§śam Abrahama Śähkla und muh§cham nhe 䧜am mehß zitta
Kallpi bijuśchi Kad tee nu no Abrahama Zilltas und Ślackas
Ghribbi tu nu M D ka tawai Dweh§śelei buhß Abrahama Klehpy taß gir Deewa muh§chigha` Debbe§śes Wall§t
Tobia to Sara pretzeht und tha Abrahama Kallpu Elea§aru
winji to usjämm unnd näß to Abrahama Klehpy unnd eek§chan
taß Deews Abrahama und taß Deewa J§aaca und taß Deews
Kad Sara Abrahama Gha§pa§cha ghruhta kļua atweddehß
25 Śawa Thäwa Abrahama pu§śes pehtz Vnd gir to vs Jehcobu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015