Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: aśśu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Nassis ar assu gallu
Aß i mest Asśu Malka
ar assu gallu
u un Roboams d§imdinaja Abiaśu Un Abias d§imdinaju Aśśu
awu Galwu weena §elta Krohni un śawa^ Rohka^ weenu aśśu Zirpi
to kam tas aśś Zirpis bij śazzidams Eezehrti tawu aśśu Zirpi un nogree§i tahs Wihna Ķekkarus ta Wihna=Ka
6 Mums wiśśai ja=isnih§t Par tahdu aśśu Rihk§ti Ak Deews jaw
6 Atņemm no mums ścho aśśu Rihk§t Ne laid muhs wiśśai isnihkt
apśchuttis Us aśśu Teeśu kalda
bij aśśu Krohni ne§t Kas no Ehrk§chķeem taiśihts Śmeekla D
aśśu malka

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015