Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: a§iju
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

śchis Pahwils ne ween Ewe§a^ bet tik ne pahr wiśśu A§iju weenu leelu Draud§i pahrrunnadams irr apgree§is ś
Un wiņņu pawaddija lihd§ A§iju Sopateris no Berrou bet no teem Teśśalonikeŗeem A

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015