Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: śtrahdneeks
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

2 Strahdneeks nogurris par Deenu Gruhteem Darbeem nomohzits
1 Śtrahdneeks kas labpraht peed§eŗŗahs
hzitaji Ehdeet in d§erreet kas teem pee Rohkas jo Strahdneeks irr śawu Algu pelnijs
ais=śeet in Strahdneeks śawu Algu pelnahs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015