Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: śatohp
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tahß pa§śchas trieß Śeewas §teigdameeß attkal Pili śatohp JESVM katters tahß Śeewas śweitzena Winjas pee=ee
nhe nahk prettie ka JE§us Chri§tus taß śatohp winjai pa§śchahß
Draugs taß töw śatohp und ghribb śawu Kahju py
No=eijoht śatohp tam weena nhew䧜äla Śeewa kattra śawu
kaß winjai śatohp us zeļļu winja nhe §kaita wi§śus Kohkus Meścha`
ar Winju pehtz=ghalla` darrieß us Eelas śatohp Pehteŗam

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015