Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ļahwis
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ewangelio ka Deews tam Wällam Waļu ļahwis par weenu
ums tahds duśmigs wiņņu Prahts Kad Deews to buhtu ļahwis Tee ka` §trauj§ch Uhdens śchņahz in krahz Tas buh
ļahwis Śawu Brihwibu{Brihwiba} dewis

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015