Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §trauj§ch
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ļahwis Tee ka` §trauj§ch Uhdens śchņahz in krahz Tas buhtu muhs noh§t
ih§t Suhd in isśchķih§t Śchihs Zilweku Deenas Ka` §trauj§ch Uhdens tek ar weenu Dohdahs Leija^ Nakt' in Deenu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015