Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §trahdat
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

35 Vslukoyeeta man man by ma§u brydi mozitees vnd §trahdat vnd äßmu leelu Epreezena§chanu attraddiß
To puhß jums arrid§an §trahdat Ko dohmayt runnayt darrait juhß
Kas gribbehs luhgt in §trahdat Tad dohd mums Tehws kas wajad§ehs
Ar Wiltu nhe doht §trahdat man
mei§ter jeb mei§terennes §trahdat gir tems walle
wings §trahdat pallickt jeb eth

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015