Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §trahdaja
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

nada^ Amata^ ar wiņņu bija palikke tas pee teem un §trahdaja jo tee śawa Amata bija Teltu=Darritaji
tee §trahdaja śacka taß Kungs JE§us Chri§tus tick illghe ka=meh
Wings ghodighe Deewa Wienakallna` §trahdaja ka Wings
Juddo=Semm{Juddo=§emmes} §taighadams wings §trahdaja wings mahzija
Ock Deews ka §trahdaja śchiß JE§us tahß ruhktas Mohkas
zee§dams Wings tha §trahdaja ka winjam nhe Vhdens=Śweedri
warreja red§eht Deewa Darrbu nei ko Wings patz §trahdaja nei arrid§an kur taß Wälls to no=waddija
Nehemias red§ädams ka Ļaudis Śwehta=Deena §trahdaja
i§abethes ślinnkodama unnd wellte eh§t bett winja §trahdaja Nhe kaunehjeteeß juhß Zillwäko=Bährni tha Darrba

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015