Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §trahdajśchi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un śazzija Śchee pehdejee weenu Stundu ween §trahdajśchi un tu eśśi mums tohs lihd§a darrijis kas mehs Dee
deja un śazzija us wiņņu Mei§teri mehs zauru Nakti §trahdajśchi un ne neeka dabbujśchi bet us tawu Wahrdu gribbu
Mahzitajs Mehs zauru Nakti §trahdajśchi in neneeka dabbujśchi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015