Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §trahdadams
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Jn §trahdadams irr nhe d§ennams
kśch wiśśa labba Darba ka juhs wiņņa Prahtu darrat §trahdadams eekśch jums kas wiņņam lab patihk zaur JE§u Kri§t
ick=kattram pa=lieds Strahda tu ko §trahdadams unnd tick
䧜am dabbujuśchi §trahda ka §trahdadams tomähr ghruhti Laiki
śawu Spähku §trahdadams nhe weenu Ghraudu nhe weenu Aßmini
to śwähtu deenu parei§e śwehtiet nhe Rohkas darrbu §trahdadams
2 Es wiśśa^ Spehka^ d§ihwodams In §trahdadams ir ne d§ennams Itt

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015