Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §trahd
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Kad tu §tahw kluß winņs eek§ch tew §trahd Kungs ab§chäloyees
8 To wiß Winņs mums par labbu §trahd Und śawu Mila§tieb parahd
D§iwoyoht §chahd tahd dahrbu §trahd Śaw nabbag Dwe§śel nhe apghahd
Jaunas labbus dahrbus zaur mums §trahd 2 Dauds Bähdas ka tu Kungs §inn pats

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015