Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §tradaht
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

zaure §tradaht
§emmehs eth §tradaht nedcz §auwes §ellees jeb
likt §tradaht Jkattram taißnu
Kallpeems pee=nahkas Deenas und Nacktis §tradaht und apdohmaht
Laux näß Augļus bett to buhß labbe zaure §tradaht aparrt
nhe darries Deewam buhß to zaure §tradaht ar to Arrcklu śawa
mums buhß §tradaht ja tu ghribbi Mai§es Reezini tad śneeds
ick=kattram śawu Darrbu dehwis §tradaht weens gir Ba§nizas=Kungs
Śe§śchas Deenas buhß töw §tradaht unnd wi§śu tawu
Darrbu §tradaht bett teems Ļaudeems by Deewam kallpoht To
buhß §tradaht bett tomähr tha ka töw buhß Däbb䧜u auxtake
nhe buhß wairs §ackt bett §tradaht vnd pellniet ar Rokahms
muh§chigi Warrgi Ackminus ne§t vnd §tradaht Dauds jauni Ļaudis
8 Tew nhe buhß §ackt bet §tradaht labb

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015