Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §kreij
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

pee Deenas §kreij Tapehz ka wiņņa Wahrds tew §pihd
Tahds tihśchu Elle^ §kreij Wiņ§ch muh§cham red§ehs Ļauna Wai
Kad man tas Śahtans wirśu §kreij In turrohs tawa Kru§ta=Stabba^
s eet Pahrśchķeļļ wiņņa Śirdi Uhdens tur ar Aśśnim §kreij To da§ch labs irr §kattijs Je§us tohs us mannim l
Debbeśśim tee Pulkis §kreij Śchim Kungam Ślawu d§eed in deij
Tahds tieśchu Elle^ §kreij Wiņ§ch muh§cham red§ehs Ļauna

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015