Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §krehja
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ļaudeems palickt §krehja Me§chohß unnd turrejahß ka kahds
Deewa Wahrdu tee by iß=allku§chi unnd §krehja śchurrp unnd
ka taß A§śinis da§cha` Weeta` ka Straume §krehja Kaß
eli Sirrņi us Semmes kritta py Kru§tu peenagglohtz §krehja A§śinis ka Straume no Rohkahm und Kahjahm ka arri
Waigha` śweedis ka irr A§śinis pa Mutt und Däggunu §krehja Kaß noticka Winjam zauru Nackti kad tee Nhebehdne

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015