Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §kreet
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

§kreet
§kreet
§kreet §kraidiet
attpackaļ §kreet
§kreet
§kreet
§kreet
ghruht gir beß Spallwahms §kreet eß tam tohß
Vhdeni §kreet licka und śacki ar §tippru Titzibu ar to Apu§tulu
noh§t §kreet ka Straum śacka Moh§es ka Sahl
rgai bij muhs śezzen eet Ir Nahwes=Bultahm gaŗŗam §kreet 4 Kas isteikt warr ar śawu Mehl Zik labba Deews m
Putniņņi Gaiśo^s Zakli d§eed In śahk pa Pulkeem §kreet in deet Itt ka tee
waddi dohd mums eet No Grehku Darbeem behgt in §kreet 6 Dohd at§iht Tehwu Debbeśi^s Ir Je§u ko wiņ§ch a
Jrr Nahwes=bultahm gaŗŗam §kreet 4 Kaß isteikt warr ar śawu Mehl

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015