Vārdformu biežuma vārdnīca (Zv1689_Salsnes)

 

Kopējais vārdformu skaits: 80
Kopējais vārdlietojumu skaits: 119

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

6	un
5 gribbu
5 jeb
4 eek§chan
4 es
4 to
3 §öw
3 ka
3 kadu
2 §innamu
2 d§erramu=Naudu
2 ghaddigi
2 ghodigi
2 likt
2 neh
2 tikku§chi
2 truwi
2 turrehtees
2 und
2 zaur
1 §ajutu
1 §wäru
1 §wätz
1 auglus
1 bett
1 dabbu
1 darriet
1 darriht
1 dawanu
1 Deews
1 eejemdams
1 Es
1 eßmu
1 Ewangeliums
1 gir
1 ißpakadams
1 kadus
1 kas
1 kurru
1 labb
1 leetahm
1 man
1 mann
1 meklehdams
1 N
1 nehweenu
1 nei
1 no
1 pa§läpts
1 pa§lepts
1 Pagrabeem
1 palieds
1 parr
1 pary
1 peetitzigi
1 peewiltees
1 petitzigi
1 pra§§iet
1 praßiet
1 runnaju
1 Sali
1 Sals=drägeru=Ammatu
1 taißni
1 Tee§§u
1 tee§cham
1 tick
1 tik
1 top
1 tudel
1 us
1 us§atziet
1 usjembts
1 wi§§ahm
1 wi§i
1 wiltibu
1 winja
1 wißu
1 Zellu
1 zitteem
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015