Vārdformu biežuma vārdnīca (Zv1689_Kan)

 

Kopējais vārdformu skaits: 70
Kopējais vārdlietojumu skaits: 86

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

6	un
5 jeb
3 ka
2 §öw
2 dariet
2 es
2 gribbu
2 pee
1 §ajaukt
1 §cho
1 §eett
1 §tarpa
1 §wäru
1 §wätz
1 aisleektu
1 arri
1 arridzan
1 äßmu
1 Auglus
1 bett
1 Brakeh§chanai
1 d§erramu
1 dawanu
1 Deews
1 eek§chan
1 Es
1 Ewangeliums
1 ghoddigi
1 jemt
1 Kadu
1 kadu
1 Kadus
1 Kannep=Kuhleju=Ammatu
1 Kannepeem
1 kurru
1 lickt
1 Linneem
1 mann
1 mekleht
1 Naudu
1 Neds
1 neds
1 neh§kie§tu
1 nehkadu
1 nehneeka
1 ney
1 no
1 pallieds
1 peenahkahß
1 peetitzigi
1 Pretz
1 runnaju
1 ta
1 tai
1 tee§cham
1 teem
1 tieriet
1 tik
1 tikku§chi
1 to
1 truwi
1 turrehtees
1 us
1 usjemts
1 Wi§i
1 wiltu
1 winja
1 zaur
1 Zeļļu
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015