Vārdformu biežuma vārdnīca (Zv1681_Kok)

 

Kopējais vārdformu skaits: 63
Kopējais vārdlietojumu skaits: 79

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

6	und
4 ka
3 es
3 man
2 malkas
2 peetizzighe
2 py
2 teem
1 §allickt
1 §chaubitees
1 §wähts
1 §wehru
1 ar
1 arrid§an
1 bett
1 buht
1 dahwaneem
1 darri§chanu
1 deews
1 ee§chkirrt
1 ewangeliyums
1 ghoddige
1 gribbu
1 jeb
1 jemt
1 jemts
1 kahdu
1 kattras
1 kemmerkungho
1 krauet
1 leetas
1 lick
1 lohzit
1 malkas=prezze
1 nehds
1 neheparei§u
1 paklau§iht
1 pallihds
1 parei§e
1 pawehle§chanai
1 preek§ch
1 rahtes
1 runnayu
1 tai
1 tas
1 tee§cham
1 tho
1 tik
1 tikku§che
1 tohpu
1 turretees
1 us
1 währa
1 wahrds
1 warr
1 wi§sa§chke
1 wi§sade
1 wi§sas
1 winja
1 wrahke§chanas
1 wrahkereem
1 zeenigho
1 zelteem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015