Vārdformu biežuma vārdnīca (Witt1696_MMID)

 

Kopējais vārdformu skaits: 78
Kopējais vārdlietojumu skaits: 111

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

6	in
5 kas
4 ir
4 tas
3 deews
3 gan
3 man
3 war
2 §tipprais
2 ar
2 beikt
2 brahl
2 ka
2 ne
2 pahri
2 ta
2 tew
2 wehl
1 §akki
1 §azziht
1 §chadu
1 §cheitan
1 §chlazziht
1 §innu
1 §irdis
1 §taw
1 akmintino§ch
1 algs
1 buhs
1 d§iht
1 d§ihwoht
1 d§imtu
1 deewu
1 droh§ch
1 ee§ahkoht
1 eek§ch
1 es
1 gah§chahs
1 garring§ch
1 gohds
1 jau
1 jo
1 kad
1 krahjas
1 kungs
1 m
1 mahjahs
1 mallohs
1 mehds
1 miht
1 mutte
1 mutteh
1 pa§cham
1 paggans
1 pats
1 platonam
1 prettineekus
1 pu§chkos
1 reds
1 ruhk§t
1 schwarru
1 schwinnu
1 skils
1 skohlas
1 tam{ta~}
1 taws
1 tehs
1 teikt
1 tohs
1 trihs
1 truhx§t
1 tu
1 turri
1 w
1 wahrdeem
1 warru
1 wehlet
1 wis§ohs
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015