Vārdformu biežuma vārdnīca (Witt1696_MMID)

 

Kopējais vārdformu skaits: 84
Kopējais vārdlietojumu skaits: 111

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

6	in
4 ir
3 Deews
3 gan
3 kas
3 Tas
2 §tipprais
2 ar
2 beikt
2 Brahl
2 Kas
2 man
2 ne
2 pahri
2 ta
2 war
2 wehl
1 §akki
1 §azziht
1 §chadu
1 §cheitan
1 §chlazziht
1 §innu
1 §irdis
1 §taw
1 Akmintino§ch
1 Algs
1 buhs
1 d§iht
1 d§ihwoht
1 D§imtu
1 Deewu
1 droh§ch
1 Ee§ahkoht
1 eek§ch
1 es
1 gah§chahs
1 Garring§ch
1 Gohds
1 jau
1 Jo
1 Ka
1 ka
1 kad
1 krahjas
1 Kungs
1 M
1 Mahjahs
1 Mallohs
1 Man
1 mehds
1 miht
1 Mutte
1 Mutteh
1 pa§cham
1 Paggans
1 Pats
1 Platonam
1 Prettineekus
1 pu§chkos
1 Reds
1 ruhk§t
1 Schwarru
1 Schwinnu
1 skils
1 Skohlas
1 tam{ta~}
1 tas
1 Taws
1 tehs
1 teikt
1 Tew
1 tew
1 tohs
1 Trihs
1 truhx§t
1 Tu
1 turri
1 W
1 Wahrdeem
1 War
1 Warru
1 wehlet
1 wis§ohs
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015