Vārdformu biežuma vārdnīca (SLM1648)

 

Kopējais vārdformu skaits: 31
Kopējais vārdlietojumu skaits: 31

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1	§ław
1 §typr
1 addod
1 bałsme
1 dzeda
1 dzedams
1 dzywoiams
1 Echo
1 gan
1 kunx
1 Latwis
1 lełe
1 lels
1 Ley
1 meže
1 mums
1 o
1 pa§§awle
1 pieniemte
1 Sław
1 Sta´rpan
1 ta´
1 Ta´de
1 tas
1 tawe
1 to
1 Vž
1 wi§§e
1 wi§§ur{§§ur}
1 wins´
1 Władi§ław
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015