Vārdformu biežuma vārdnīca (Reit1675_OD)

 

Kopējais vārdformu skaits: 56
Kopējais vārdlietojumu skaits: 66

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

3	mumß
3 ta
2 däbbä§im
2 eek§ch
2 ka
2 lay
2 taß
2 Un
1 §cho
1 §pääkß
1 Amen
1 bett
1 deeni§ku
1 den
1 dod
1 eenak
1 eewädd
1 godz
1 iaw
1 ir
1 känina
1 kärdina§chana
1 kaß
1 kiänina=wal§tiba
1 Lay
1 liauna
1 Mai§i
1 mäß
1 muu§chai
1 muu§chigi
1 MUu§o
1 muu§u
1 muu§uß
1 muuß
1 muußim
1 nä
1 no
1 noteek
1 pä§ti
1 paradneekim
1 paraduß
1 peedod
1 peedodam
1 praatz
1 Sämmäß
1 Swätitz
1 Tawa
1 tawa
1 Tawß
1 tawß
1 Täwß
1 toop
1 un
1 wal§tiba
1 wardz
1 wirß
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015