Vārdformu biežuma vārdnīca (EvTA1753)

 

Kopējais vārdformu skaits: 4162
Kopējais vārdlietojumu skaits: 16710

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1008	un
403 kad
282 ir
279 und
252 uz
235 nu
199 tu
195 jo
181 §acyja
178 na
172 bet
165 jezus
147 byja
144 ar
138 es
120 jums
115 ik§zan
115 tis
110 kas
103 winiu
101 winim
98 kotrys
97 ay§to
97 tod
92 ewang
90 s
88 gobol`a^
88 l`ayku
86 byus
80 kay
77 tiew
75 ne
72 diwa
69 winiam
66 por
66 win§z
65 e§§i
60 kotry
58 a§mu
58 ik§z
56 kungs
56 pi
55 mani
53 ju
51 ku
51 pa§acyja
48 liidz
47 winia
44 ap
43 tay
43 wy§§u
42 wins
41 mums
40 pidzymdynowa
38 §ze
38 jam
37 diws
37 maņ
36 ti
35 byutu
35 jezu
35 tu`
34 ni
34 wini
33 §acyidams
33 tim
32 §oku
32 §owim
32 kotra
32 kotru
32 manis
31 matteu§za
31 way
30 §owu
30 atgoja
30 caur
30 tiewi
29 §torp
29 daudz
29 kunga
29 l`uka§za
29 tur
28 munu
27 jus
27 pati§z
26 ju`s
26 myu§u
26 pec
26 tiey
26 to
26 worda
25 jonia
25 ju`§§u
25 muna
25 ta`ws
24 e§§it
24 laužu
24 sacyja
24 towa
24 wiers
24 źemes
23 cyl`waks
23 del
23 diwu
23 in
23 ta`wu
22 daba§§u
22 goja
22 pa
21 mocieklim
21 muns
20 jau
20 ta`wa
20 win
19 it
19 lauds
19 pa§aula
19 tad
19 wayrok
19 winius
18 atbildadams
18 ik
18 jeruzalem
18 kungu
18 l`ay
18 mes
18 winu
18 words
17 cyl`waka
17 da`l`s
17 diwi
17 ey
17 kojas
17 otkon
17 tos
17 wordu
17 wy§§as
16 §iewis
16 laudim
16 mi§as
16 munas
16 nu`
16 po§zu
16 tagad
16 towu
16 wy§§
16 wy§§a
15 §iewi
15 §tojos
15 atbildieja
15 dal`s
15 dinas
15 kur
15 nugoja
15 runowa
15 topa
15 wy§§i
14 aba
14 cyti
14 ka
14 kl`ot
14 ko
14 kotras
14 manim
14 marya
14 pret
14 to`wu
14 topec
13 §acyidami
13 §irdies
13 §owas
13 arydzan
13 byut
13 debe§§is
13 mu`na
13 pa§auli
13 tam
13 utra^
13 wajag
12 ćelis
12 da`ba§§u
12 de^we
12 gora
12 grybieja
12 igoja
12 ju`
12 liidzibu
12 mociekli
12 motie
12 po§za
12 pots
12 pyrmok
12 tiewim
12 towas
12 wy§§im
11 atgois
11 da`l`u
11 engiels
11 na`wa
11 pakal
11 sze
11 tik
11 top
11 tyuleņ
11 wal§tibas
11 waycowa
10 §acyis
10 §iewim
10 §oka
10 §owa
10 aćś
10 diwidasmyta^
10 dwe§eli
10 galileas
10 gors
10 grakim
10 kotram
10 kotri
10 lel`u
10 pa§auls
10 piters
10 swa`tu
10 tyc
10 wina
10 wy§§us
9 §iedieja
9 §tundie
9 §zo
9 amen
9 atit
9 aycynowa
9 breynowos
9 ćela
9 da`l`a
9 dina
9 diwam
9 imu
9 judu
9 kopec
9 kungam
9 l`ab
9 litas
9 mi§a
9 mi§tu
9 munus
9 myužam
9 profetu
9 redźeja
9 so`wu
9 swa`ta
9 swati
9 to`wa
9 to`was
9 tuma§z
9 wal§tiba
9 wel
9 winiay
9 wordus
8 §iwits
8 §owus
8 cytus
8 dareyt
8 dowida
8 dud
8 izraela
8 jis
8 koley
8 kotrus
8 kurs
8 kurynies
8 l`ayka
8 l`obu
8 moćieklim
8 mozu
8 nawa
8 o
8 pa`ti§z
8 parak§tiits
8 pyrmaja^
8 redźe§it
8 ru`kas
8 tom
8 tuk§zne§i
8 winias
8 wu§zkas
8 źemi
7 §ie§zpacmyta^
7 §tundi
7 akminia
7 atroda
7 ayz
7 breydi
7 ćeli
7 chry§ta
7 chry§tus
7 dal`a
7 daryis
7 dinu
7 du`d
7 gay§me
7 gay§mi
7 gu`du
7 i§oka
7 joni
7 joņs
7 kotrym
7 mi§ta
7 mi§u
7 moćiekli
7 myrunim
7 myužeygu
7 nabyus
7 nedz
7 net
7 paziey§t
7 pi§acyja
7 profets
7 swata
7 taws
7 tiewis
7 toptu
7 tows
7 tu`s
7 tycu
7 wita
7 witas
7 witu
7 wyda
7 wyina
7 želigs
6 §acyits
6 §aucas
6 §owam
6 a`d
6 a`tgoja
6 a`tit
6 atpakal
6 augli
6 baznieycas
6 bethleem
6 bol`§u
6 cyl`wakam
6 cyl`waku
6 cyta
6 cyts
6 dora
6 drebies
6 du`t
6 dzeyws
6 eyte
6 faryzeu§zym
6 go`ja
6 godu
6 gons
6 graku
6 grybu
6 herods
6 i§todiuma
6 igois
6 iraudźeja
6 iz
6 izgois
6 jos
6 ju`§§
6 kol`na
6 ku`ks
6 l`aykam
6 l`obay
6 l`obs
6 lel`a
6 lel`oks
6 maryas
6 maryu
6 mirs
6 miru
6 mo`ti
6 nakti
6 naway
6 nazareth
6 nu`tika
6 nu`tiks
6 pa§acyis
6 pajeme
6 pazyna
6 pidzimis
6 porjis
6 pretim
6 profetim
6 pryi§zka
6 radzadams
6 rukay
6 weyru
6 zam
6 źeme
6 zydu
6 zynom
5 §apyna
5 §iew
5 §irdi
5 §irds
5 §pa`ku
5 §zur
5 a`tis
5 barnu
5 baznieyca
5 bez
5 caturta^
5 cik
5 cilts
5 dal`u
5 dareys
5 dina^
5 diwipacmit
5 dorbus
5 du`s
5 durawom
5 dzeywo§zonu
5 elles
5 faryzeu§zy
5 gay§mes
5 gol`da
5 goru
5 grybi
5 i§okuma
5 iis
5 iredz
5 izgoja
5 jeb
5 jezups
5 jiures
5 juda
5 kam
5 kayda
5 kl`au§a
5 krita
5 ku`
5 l`oba
5 liidzibom
5 mayźes
5 miloy
5 mocieytois
5 moties
5 nawar
5 nuticis
5 pa§acyitu
5 pa§irodija
5 parodija
5 paźiey§tu
5 pijeme
5 piliidzynota
5 porodnys
5 radzadami
5 redzeja
5 redzet
5 sata
5 so`wa
5 so`wus
5 swa`tas
5 sweycynota
5 tawu
5 tay§nibas
5 teykl`us
5 teyruma
5 tre§za^
5 tureja
5 tycot
5 tys
5 wal`ns
5 wal`nu
5 wal`nus
5 war
5 wi§zkin
5 wier§a
5 wordi
5 wy§§om
5 źeymes
5 zini
5 zynot
4 §a§ta^
4 §acyit
4 §ieptieyta^
4 §ieptinius
4 §iwu
4 §oki
4 §owom
4 §taygoy
4 §wa`tu
4 §ymtu
4 §zudiņ
4 a§znia
4 abrahams
4 atra§it
4 atrod
4 auglus
4 auk§zan
4 aycynots
4 ba`g
4 barns
4 baznieyc=kungu
4 bol`§§
4 byudams
4 byutub
4 byutumet
4 ce§ara
4 ćelim
4 chry§tu
4 ci§z
4 dagoja
4 dal`y
4 dasmyta^
4 de^wis
4 debe§§im
4 dinom
4 diwidasmyta
4 dorba
4 doru
4 dorzu
4 du`mu
4 durawas
4 dzeywowa
4 dźierdieja
4 engieli
4 eytie
4 gl`obowa
4 gony
4 gra`ku
4 gra`kus
4 grakus
4 gu`da
4 guni
4 heroda
4 iit
4 ikkurs
4 ilic
4 ilik§zu
4 jakubu
4 jeme
4 ju§§u
4 jumprawas
4 kienien§z
4 ko`zas
4 ko`zos
4 kol`nu
4 kolś
4 ku`ka
4 kyukalus
4 l`abi
4 l`aywas
4 l`obok
4 l`yka
4 laudś
4 leydz
4 litom
4 luti
4 marka
4 marta
4 mayzies
4 milot
4 mocieklu
4 mocieytoys
4 moti
4 mu`nu
4 na`
4 niko
4 nogl`u
4 nu§ibeydos
4 nu§yutija
4 nu`§t
4 nu`goja
4 nu`tik
4 nui§zu
4 o§tuyta^
4 ol`tora
4 ora
4 pa§aukts
4 pa§okot
4 pal`yka
4 palik
4 pamatu§zy
4 pikta^
4 profeti
4 prycas
4 pryk§z
4 pyl`na
4 pyrma
4 ra`dzadams
4 ru`ku
4 runowis
4 sa`dos
4 sa`ta
4 tawa
4 to`pa
4 to`s
4 tus
4 uperejam
4 wa§al`u
4 wala
4 walas
4 waygu
4 we^yna
4 winam
4 wu§zku
4 žele§tibas
4 žele§tibu
4 zyni
4 zynowa
3 §al`a§ija
3 §auc
3 §aukts
3 §iwiti
3 §koborgu
3 §ok
3 §okat
3 §orgoy
3 §paku
3 §tundies
3 §yutu
3 §zam
3 §zu
3 a§nis
3 abrahamu
3 acis
3 agri
3 akmini
3 ap§ižal`ois
3 at§igryzies
3 atgoju§zy
3 atl`ayd
3 atl`aydie
3 atnes
3 atnoks
3 atnoku§ie
3 au§truma
3 auk§ta
3 auk§taim
3 baznieyckungim
3 baznieycu
3 bernieni
3 bol`§a
3 breynumu
3 bro`la
3 bro`lus
3 broli
3 byu§zu
3 ćel§is
3 ćeles
3 chrystus
3 cytu
3 czeturpacmyta^
3 da
3 da§idyures
3 da`l`am
3 de§mit
3 do`wida
3 dorbi
3 dorgu
3 draugs
3 draugus
3 du`§zu
3 du`tu
3 dumo§zonas
3 dwe§eles
3 dzeywo§zanu
3 dzeywot
3 dzeywoy
3 ejut
3 elia§z
3 er§zkie§zym
3 faryzeu§z
3 faryzeu§za
3 figu
3 filips
3 galileu
3 go`ru
3 gon
3 gra§zam
3 gra§zu
3 gra`ka
3 gribu
3 groba
3 gul`tas
3 guleja
3 i§pildits
3 idami
3 inaydniks
3 iprycynotois
3 iraudźeju§zy
3 iraudzieis
3 isdzierdies
3 izdzanu
3 izdzierda
3 iźey
3 iźit
3 jakobs
3 jakobu
3 jezupu
3 jezusa
3 jim
3 kardynodams
3 kieni§tie
3 kl`au§ieytu
3 kl`au§ija
3 ko`zu
3 kru§ta
3 kry§ta
3 kryta
3 kungim
3 l`aywa^
3 l`obas
3 l`obus
3 l`yudzu
3 lel`s
3 lićibu
3 licieybu
3 liidze
3 liidźibu
3 ma`ms
3 mayzi
3 mi§§u
3 mi`§ta
3 mil`oy
3 moćieklis
3 mocieklus
3 mol`om
3 montu
3 moyze§z
3 moyze§za
3 mozok
3 mu`nas
3 munam
3 muytniks
3 na§ibey§tis
3 natureja
3 nawaru
3 nikodems
3 niwins
3 nu§kum§zona
3 nu§kumu§zy
3 nu§yutiis
3 nugoju§zy
3 nukautu
3 numiris
3 numyra
3 ok
3 ol`goczś
3 pa§iweris
3 pa§l`apts
3 pa§ok
3 paauk§tynots
3 padariis
3 padaryja
3 pajem
3 papryik§z
3 pawaycowa
3 pazynu§zy
3 picpacmyta^
3 pier§tu
3 pijam
3 pipildija
3 pitery
3 porodu
3 pra§ieja
3 prota
3 protu
3 prycoities
3 prycowos
3 prycu
3 pyrmays
3 pyrmei
3 rak§tits
3 redz
3 redzieja
3 redzis
3 reyź
3 ru`ka
3 rukas
3 runos
3 runot
3 sa`kl`u
3 sa`tas
3 sayminikam
3 seymans
3 sieymani
3 so`was
3 sul`ayni
3 sul`aynim
3 swa`ts
3 swatays
3 szabbata
3 ta
3 tas
3 tay§nibu
3 ti§as
3 ti§u
3 ticieyba
3 tiku§zy
3 to`linies
3 to`wi
3 tre§za
3 treys
3 tum§ieybas
3 turadams
3 turatu
3 tures
3 turet
3 turu
3 tuwaka
3 tycibas
3 tycim
3 tycit
3 tyka
3 tyma
3 u`trs
3 u`tru
3 ubogim
3 upereja
3 waldiniks
3 wareja
3 waynieygs
3 we§eli
3 weyrs
3 wier§niks
3 wier§um
3 wo`rda
3 wokora
3 wokors
3 wy§§am
3 wy§§od
3 zacheu§z
3 zebedeu§za
3 želigi
3 želigu
3 źeymi
3 ziemes
2 §a`tu
2 §aciidami
2 §aciis
2 §acyitu
2 §acyju§zy
2 §adereis
2 §agoja
2 §agre§zyis
2 §al`aul`otu
2 §apro§tu
2 §aprota
2 §ata
2 §atay§ija
2 §iewies
2 §iles
2 §irdim
2 §iwitiem
2 §iwities
2 §kaydri
2 §l`apkaunim
2 §l`udynowa
2 §l`ykts
2 §l`yktus
2 §o`wu
2 §o`wus
2 §okot
2 §pa`ks
2 §powiedojus
2 §teygdams
2 §torpa
2 §tow
2 §toweyt
2 §towieyt
2 §tundia^
2 §udieyba
2 §udieytu
2 §ul`aynis
2 §ul`aynius
2 §ul`ayņs
2 §wa`ta
2 §wa`ts
2 §weti
2 §wetigs
2 §yutieja
2 §yutija
2 §zkiti
2 §zos
2 §zyma
2 a§ni
2 a§znis
2 a`§§amu
2 a`§mu
2 a`tdu`§zu
2 a`ti§zu
2 a`ti`t
2 a`troda
2 abrahama
2 andrywu
2 ap§idusmowa
2 ap§ižal`owis
2 ap§zkiey§titi
2 apgrecynoy
2 apleyk
2 apraug
2 aptarptu
2 aśni
2 at§igry§zus
2 ataycynowis
2 atbildet
2 atgoju§ie
2 ati§zu
2 atiejut
2 atiis
2 atiit
2 atis
2 atitu
2 atjimta
2 atl`ay§ti
2 atl`ay§zonas
2 atnoće
2 atnoćie
2 atradis
2 atrodu§ie
2 atwe§t
2 atwer
2 au§is
2 auga
2 auglis
2 auglu
2 autu
2 aycyna
2 aycynot
2 aycynotu
2 aycynowis
2 ayz§l`aktom
2 ayzpra§ieyti
2 ayzrok§ti
2 ayztiecieja
2 azara
2 ba`rnu
2 babilonu
2 barnus
2 bau§leyba
2 bau§li
2 bayles
2 baznieycom
2 beelzebuba
2 bernieņ§z
2 bierniniu
2 bikiery
2 bogots
2 bol`kas
2 bro`lam
2 bro`li
2 brolis
2 byu§i
2 byu§it
2 ca`cyn
2 caturts
2 ćelu
2 chry§tam
2 ciertumu
2 cilti
2 ćilts
2 cituma
2 cytam
2 cytas
2 czetrym
2 czetyrde§mit
2 czyn§zu
2 da§idyure
2 da`l`y
2 da^l`u
2 dagois
2 dal`us
2 dal`ym
2 dali
2 darbinikus
2 dareja
2 dareju§ie
2 dareju§zy
2 dareytu
2 de^§mit
2 de^wie
2 diewe
2 diwipacmyt
2 diwipacmyta^
2 dorbu
2 dorgas
2 dorza
2 dowids
2 dowonu
2 dre`biem
2 dre`blu
2 drebiem
2 du`dit
2 du`ts
2 dwe§ele
2 dydymus
2 dzeywa
2 dźeywie
2 dzeywo§zonas
2 dzeywodams
2 dzeywos
2 dzeywotum
2 dzierdieju§zy
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015