Vārdformu biežuma vārdnīca (EvTA1753)

 

Kopējais vārdformu skaits: 4335
Kopējais vārdlietojumu skaits: 16710

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

813	un
389 kad
280 ir
248 uz
232 nu
195 Un
181 §acyja
174 na
173 jo
165 JEZUS
147 und
143 ar
143 byja
132 Und
120 jums
116 es
114 ik§zan
109 tu
103 winiu
101 winim
95 kotrys
94 kas
92 Ewang
92 tis
90 S
88 Bet
88 gobol`a^
88 l`ayku
86 byus
84 bet
82 TU
75 kay
72 ne
70 Diwa
69 winiam
65 ay§to
65 por
64 tod
62 e§§i
62 tiew
60 win§z
59 kotry
58 a§mu
56 Kungs
56 pi
55 ik§z
55 mani
53 ju
47 ku
47 winia
46 liidz
45 pa§acyja
44 ap
43 wy§§u
41 mums
41 wins
40 pidzymdynowa
38 §ze
38 jam
37 Diws
37 maņ
37 tay
35 byutu
35 JEZU
34 ti
34 wini
33 §acyidams
33 ni
33 tim
33 Tod
32 §oku
32 §owim
32 Ay§to
32 kotra
32 manis
31 Matteu§za
30 §owu
30 kotru
30 tu`
29 §torp
29 caur
29 Kunga
29 L`uka§za
29 tur
28 daudz
28 munu
27 atgoja
27 tiewi
26 ju`s
26 jus
26 to
26 worda
25 Jonia
25 ju`§§u
25 muna
25 myu§u
25 Ta`ws
24 e§§it
24 laužu
24 towa
24 wiers
24 źemes
23 del
23 Diwu
23 in
23 Sacyja
23 tiey
23 Tis
23 way
22 Cyl`waks
22 Daba§§u
22 Jo
22 pa
22 pec
21 goja
21 muns
21 Ta`wu
20 Es
20 Mocieklim
20 Ta`wa
20 win
19 it
19 jau
19 lauds
19 wayrok
19 winius
18 Jeruzalem
18 Kungu
18 Pa§aula
18 winu
18 words
17 atbildadams
17 Cyl`waka
17 Da`l`s
17 kojas
17 l`ay
17 pati§z
17 tos
17 wordu
16 §iewis
16 diwi
16 ey
16 ik
16 Kas
16 laudim
16 mi§as
16 munas
16 nu`
16 po§zu
16 towu
16 wy§§a
16 wy§§as
15 §iewi
15 §tojos
15 Dal`s
15 dinas
15 mes
15 nugoja
15 runowa
15 Tiew
15 topa
15 wy§§
14 cyti
14 ka
14 kl`ot
14 ko
14 kotras
14 kur
14 manim
14 otkon
14 pret
14 tagad
14 to`wu
14 wy§§i
13 §acyidami
13 §irdies
13 §owas
13 aba
13 arydzan
13 byut
13 Debe§§is
13 mu`na
13 utra^
13 wajag
12 ćelis
12 Da`ba§§u
12 de^we
12 grybieja
12 igoja
12 ju`
12 Kad
12 liidzibu
12 Mociekli
12 Motie
12 po§za
12 pots
12 pyrmok
12 tam
12 towas
12 wy§§im
11 atgois
11 Da`l`u
11 Engiels
11 MARYA
11 na`wa
11 pakal
11 Sze
11 tad
11 tiewim
11 tik
11 tyuleņ
11 wal§tibas
10 §acyis
10 §iewim
10 §oka
10 §owa
10 aćś
10 diwidasmyta^
10 Galileas
10 grakim
10 kotram
10 kotri
10 lel`u
10 Pa§auli
10 Pa§auls
10 Pati§z
10 Piters
10 Swa`tu
10 top
10 topec
10 tyc
10 waycowa
10 wina
10 wy§§us
9 §iedieja
9 §tundie
9 §zo
9 Amen
9 atit
9 aycynowa
9 breynowos
9 ćela
9 dina
9 Diwam
9 Gora
9 imu
9 Judu
9 Kungam
9 l`ab
9 litas
9 mi§tu
9 munus
9 myužam
9 Profetu
9 redźeja
9 so`wu
9 Swa`ta
9 Swati
9 to`wa
9 to`was
9 Tuma§z
9 wal§tiba
9 winiay
9 wordus
8 §iwits
8 §owus
8 Atbildieja
8 cytus
8 Da`l`a
8 dareyt
8 Dowida
8 Izraela
8 koley
8 kurs
8 kurynies
8 l`ayka
8 l`obu
8 Moćieklim
8 mozu
8 pyrmaja^
8 redźe§it
8 ru`kas
8 Tad
8 tom
8 Tu
8 tuk§zne§i
8 Way
8 wel
8 winias
8 wu§zkas
8 źemi
7 §ie§zpacmyta^
7 §tundi
7 akminia
7 atbildieja
7 atroda
7 ayz
7 breydi
7 ćeli
7 Chry§ta
7 Chry§tus
7 Dal`a
7 daryis
7 dinu
7 du`d
7 dud
7 dwe§eli
7 gay§mi
7 Gors
7 gu`du
7 i§oka
7 jis
7 Joni
7 Joņs
7 kotrus
7 kotrym
7 mi§ta
7 Moćiekli
7 myrunim
7 myužeygu
7 nabyus
7 nawa
7 nedz
7 net
7 parak§tiits
7 paziey§t
7 pi§acyja
7 Profets
7 Swata
7 toptu
7 tows
7 tu`s
7 tycu
7 wita
7 witas
7 witu
7 wyda
7 želigs
6 §acyits
6 §aucas
6 §owam
6 a`d
6 a`tgoja
6 a`tit
6 atpakal
6 augli
6 Baznieycas
6 Bethleem
6 bol`§u
6 Cyl`wakam
6 Cyl`waku
6 cyta
6 cyts
6 dora
6 drebies
6 du`t
6 dzeyws
6 Faryzeu§zym
6 gay§me
6 go`ja
6 godu
6 gons
6 graku
6 grybu
6 Herods
6 i§todiuma
6 igois
6 iraudźeja
6 iz
6 jos
6 ju`§§
6 kol`na
6 ku`ks
6 l`aykam
6 l`obay
6 lel`a
6 lel`oks
6 MARYU
6 mirs
6 nakti
6 naway
6 Nazareth
6 nu`tika
6 nu`tiks
6 pa§acyis
6 Pa§acyja
6 pazyna
6 pidzimis
6 porjis
6 pretim
6 Profetim
6 pryi§zka
6 radzadams
6 rukay
6 Taws
6 Tay
6 Win§z
6 wyina
6 zam
6 źeme
6 Zydu
6 zynom
5 §apyna
5 §iew
5 §irdi
5 §irds
5 §pa`ku
5 §zur
5 a`tis
5 Barnu
5 Baznieyca
5 bez
5 caturta^
5 cilts
5 Dal`u
5 dareys
5 dina^
5 diwipacmit
5 dorbus
5 du`s
5 durawom
5 dzeywo§zonu
5 elles
5 eyte
5 Faryzeu§zy
5 gay§mes
5 gol`da
5 grybi
5 i§okuma
5 iis
5 iredz
5 izgois
5 izgoja
5 Jezups
5 jiures
5 Juda
5 kam
5 Kay
5 kayda
5 kl`au§a
5 kopec
5 krita
5 ku`
5 l`oba
5 l`obs
5 liidzibom
5 MARYAS
5 mayźes
5 mi§a
5 mi§u
5 miloy
5 miru
5 Mo`ti
5 Mocieytois
5 nuticis
5 pa§acyitu
5 pa§irodija
5 pa`ti§z
5 parodija
5 paźiey§tu
5 pijeme
5 Piliidzynota
5 porodnys
5 redzeja
5 redzet
5 sata
5 so`wa
5 so`wus
5 Tawu
5 tay§nibas
5 teykl`us
5 teyruma
5 tiewis
5 tre§za^
5 Tu`
5 tureja
5 tys
5 wal`ns
5 wal`nu
5 wal`nus
5 war
5 wi§zkin
5 wier§a
5 wordi
5 wy§§om
5 źeymes
5 zini
5 zynot
4 §a§ta^
4 §acyit
4 §ieptieyta^
4 §ieptinius
4 §iwu
4 §oki
4 §owom
4 §taygoy
4 §wa`tu
4 §ymtu
4 §zudiņ
4 a§znia
4 Abrahams
4 atra§it
4 atrod
4 auglus
4 auk§zan
4 aycynots
4 ba`g
4 Byja
4 byudams
4 byutub
4 byutumet
4 Ce§ara
4 ćelim
4 Chry§tu
4 ci§z
4 dagoja
4 dasmyta^
4 de^wis
4 Debe§§im
4 dinom
4 diwidasmyta
4 dorba
4 doru
4 dorzu
4 du`mu
4 durawas
4 dzeywowa
4 dźierdieja
4 Engieli
4 gl`obowa
4 gony
4 Goru
4 gra`ku
4 gra`kus
4 grakus
4 gu`da
4 guni
4 Heroda
4 iit
4 ikkurs
4 ilic
4 ilik§zu
4 Jakubu
4 jeb
4 jeme
4 ju§§u
4 Jumprawas
4 Kienien§z
4 ko`zos
4 kol`nu
4 kolś
4 Kopec
4 Ku
4 ku`ka
4 kyukalus
4 l`abi
4 l`aywas
4 l`obok
4 l`yka
4 laudś
4 leydz
4 litom
4 luti
4 Marka
4 Marta
4 mayzies
4 Mi§a
4 milot
4 Mocieklu
4 Mocieytoys
4 Moties
4 mu`nu
4 Na
4 na`
4 nawar
4 niko
4 nogl`u
4 nu§ibeydos
4 nu§yutija
4 nu`§t
4 nu`goja
4 nu`tik
4 nui§zu
4 O
4 o
4 o§tuyta^
4 Ol`tora
4 ora
4 pa§aukts
4 pajeme
4 pal`yka
4 palik
4 pamatu§zy
4 Pec
4 pikta^
4 Profeti
4 prycas
4 pryk§z
4 pyl`na
4 ra`dzadams
4 radzadami
4 ru`ku
4 runowis
4 sa`dos
4 sa`ta
4 Swa`tas
4 Sweycynota
4 Tawa
4 to`pa
4 to`s
4 Topec
4 tus
4 tycot
4 Uz
4 wa§al`u
4 wala
4 walas
4 waygu
4 we^yna
4 weyru
4 winam
4 wu§zku
4 žele§tibas
4 žele§tibu
4 zyni
4 zynowa
3 §al`a§ija
3 §auc
3 §aukts
3 §iwiti
3 §koborgu
3 §ok
3 §okat
3 §orgoy
3 §paku
3 §tundies
3 §yutu
3 §zam
3 §zu
3 a§nis
3 Abrahamu
3 acis
3 agri
3 akmini
3 ap§ižal`ois
3 at§igryzies
3 Atgoja
3 atgoju§zy
3 atl`ayd
3 atl`aydie
3 atnes
3 atnoks
3 atnoku§ie
3 auk§ta
3 auk§taim
3 Barns
3 Baznieyckungim
3 Baznieycu
3 bernieni
3 bol`§a
3 breynumu
3 Bro`la
3 Bro`lus
3 byu§zu
3 ćel§is
3 ćeles
3 Chrystus
3 cik
3 czeturpacmyta^
3 da
3 da§idyures
3 Da`l`am
3 de§mit
3 Do`wida
3 dorbi
3 dorgu
3 Draugs
3 draugus
3 du`§zu
3 du`tu
3 dumo§zonas
3 dwe§eles
3 Dwe§eli
3 dzeywo§zanu
3 dzeywot
3 dzeywoy
3 E§§i
3 ejut
3 Elia§z
3 er§zkie§zym
3 eytie
3 Faryzeu§z
3 Faryzeu§za
3 figu
3 Filips
3 Galileu
3 Go`ru
3 gon
3 gora
3 gors
3 gra§zam
3 gra§zu
3 gra`ka
3 gribu
3 groba
3 gul`tas
3 guleja
3 i§pildits
3 Ik§z
3 Iprycynotois
3 iraudźeju§zy
3 iraudzieis
3 isdzierdies
3 izdzanu
3 izdzierda
3 iźit
3 Jakobs
3 Jakobu
3 Jezupu
3 JEZUSA
3 jim
3 kardynodams
3 Kieni§tie
3 kl`au§ieytu
3 kl`au§ija
3 ko`zas
3 ko`zu
3 Kotrys
3 kru§ta
3 kry§ta
3 kryta
3 Kungim
3 l`aywa^
3 l`obas
3 l`obus
3 l`yudzu
3 lel`s
3 lićibu
3 licieybu
3 liidze
3 liidźibu
3 ma`ms
3 Marya
3 mayzi
3 Mes
3 mi§§u
3 mi`§ta
3 Moćieklis
3 Mocieklus
3 mol`om
3 montu
3 Moti
3 Moyze§z
3 Moyze§za
3 mozok
3 mu`nas
3 munam
3 Muytniks
3 na§ibey§tis
3 natureja
3 nawaru
3 Ne
3 Nikodems
3 niwins
3 nu§kum§zona
3 nu§kumu§zy
3 nu§yutiis
3 nukautu
3 numiris
3 numyra
3 ol`goczś
3 Otkon
3 pa§auli
3 pa§l`apts
3 pa§ok
3 Pa`ti§z
3 paauk§tynots
3 padariis
3 padaryja
3 pajem
3 papryik§z
3 pawaycowa
3 pazynu§zy
3 picpacmyta^
3 pier§tu
3 pijam
3 pipildija
3 Pitery
3 porodu
3 pra§ieja
3 prota
3 protu
3 Prycoities
3 prycowos
3 prycu
3 pyrma
3 pyrmays
3 pyrmei
3 rak§tits
3 redz
3 redzieja
3 redzis
3 reyź
3 ru`ka
3 rukas
3 runos
3 runot
3 sa`kl`u
3 sa`tas
3 Sayminikam
3 Seymans
3 Sieymani
3 so`was
3 Sul`ayni
3 Sul`aynim
3 Swa`ts
3 Swatays
3 Szabbata
3 tas
3 tay§nibu
3 ti§as
3 ti§u
3 Tiewi
3 Tiey
3 tiku§zy
3 to`linies
3 to`wi
3 tre§za
3 treys
3 tum§ieybas
3 turadams
3 turatu
3 tures
3 turet
3 turu
3 tycibas
3 tycim
3 tycit
3 tyka
3 tyma
3 u`trs
3 u`tru
3 ubogim
3 upereja
3 uperejam
3 Waldiniks
3 wareja
3 waynieygs
3 we§eli
3 weyrs
3 wier§um
3 wo`rda
3 wokora
3 wokors
3 wy§§am
3 wy§§od
3 Zacheu§z
3 Zebedeu§za
3 želigi
3 želigu
3 źeymi
3 ziemes
2 §a`tu
2 §aciidami
2 §aciis
2 §acyitu
2 §acyju§zy
2 §adereis
2 §agoja
2 §agre§zyis
2 §al`aul`otu
2 §apro§tu
2 §aprota
2 §ata
2 §atay§ija
2 §iewies
2 §iles
2 §irdim
2 §iwitiem
2 §iwities
2 §kaydri
2 §l`apkaunim
2 §l`udynowa
2 §l`ykts
2 §l`yktus
2 §o`wu
2 §o`wus
2 §okot
2 §pa`ks
2 §powiedojus
2 §teygdams
2 §torpa
2 §tow
2 §toweyt
2 §towieyt
2 §tundia^
2 §udieyba
2 §udieytu
2 §ul`aynis
2 §ul`aynius
2 §ul`ayņs
2 §wa`ta
2 §wa`ts
2 §weti
2 §wetigs
2 §yutieja
2 §yutija
2 §zkiti
2 §zos
2 §zyma
2 a§ni
2 a§znis
2 a`§§amu
2 a`§mu
2 a`tdu`§zu
2 a`ti§zu
2 a`ti`t
2 a`troda
2 Abrahama
2 Andrywu
2 ap§idusmowa
2 ap§ižal`owis
2 ap§zkiey§titi
2 apgrecynoy
2 apleyk
2 apraug
2 aptarptu
2 aśni
2 at§igry§zus
2 atbildet
2 atgoju§ie
2 ati§zu
2 atiejut
2 atiis
2 atiit
2 atis
2 atitu
2 atjimta
2 atl`ay§ti
2 atl`ay§zonas
2 atnoće
2 atnoćie
2 atradis
2 atrodu§ie
2 atwe§t
2 atwer
2 au§is
2 au§truma
2 auga
2 auglis
2 auglu
2 autu
2 aycyna
2 aycynot
2 aycynotu
2 aycynowis
2 ayz§l`aktom
2 ayzpra§ieyti
2 ayzrok§ti
2 ayztiecieja
2 azara
2 Ba`rnu
2 Babilonu
2 barnus
2 bau§leyba
2 bau§li
2 bayles
2 Baznieyc=Kungu
2 Baznieyc=kungu
2 Beelzebuba
2 bernieņ§z
2 Bierniniu
2 bogots
2 Bol`§§
2 bol`§§
2 bol`kas
2 Bro`lam
2 Bro`li
2 Broli
2 Brolis
2 byu§i
2 byu§it
2 ca`cyn
2 caturts
2 ćelu
2 Chry§tam
2 ciertumu
2 Cik
2 cilti
2 ćilts
2 cituma
2 cytam
2 cytas
2 cytu
2 czetrym
2 czetyrde§mit
2 czyn§zu
2 da§idyure
2 da`l`y
2 Da^l`u
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015