Ziņu sniedzēja zvērests Vidzemes arklu revīzijā

Zv1638_VAR1