Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 33. lpp., 14. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: BEtt taß Karr§ch und taß aux-
2: taiß Pils=Kungs / und tee Śullaiņi to
3: Juddo / śajehme JE§um / und §ehja to /
4: wedde to wiß pirrmahk py Hannas /
5: tas by Caiwas Gha§pa§chas Tähws /
6: katters to Ghaddu Auxtsbaßnizas Kungs by. ( Bett
7: taß by Caiwas / kas tee~ Juddeem to paddomu dewe /
8: tas butu labb / ka weens Zillwähx taptu nokautz to
9: Ļau§cho dehļ .) Vnd wedde winju py to Auxtubaßni-
10: zas Kunghu Caiwas / tas gir / py to Wir§śeneeku to
11: Baßnizas Kungho / py kattru wi§śi Auxtibasnizas=
12: Kunghi / und Raxtimahzetaji und Wätzaki śapull-
13: zeju§chees by.
14: Bett Simon Pehteris ghaja packaļļ JE§um
15: no talenes / unnd wehl weens Mahzeklis / lieds to
16: Nammu ta Auxtabaßnizas=Kungha. Tas pattz
17: Mahzeklis by tam Auxtambaßnizas Kungham pa-
18: §ie§tams / und eeghaja ar JE§u eek§chan ta Auxta-
19: baßnizas Kungha Nammu. Bett Pehteris §tah-
20: weja ara preek§chan Durrweem. Tad ißghaja tas
21: ohtris Mahzeklis / katters tam Auxtambaßnizas
22: Kungham pa§ie§tams by / ara / und runnaja ar to
23: Durrwośarghu / und eewedde Pehteri eek§chan.
24: Bett te Kallpi und Śullaiņi §tahweja / und by
25: weenu Vgguni no Ohglehm kuhru§chi / §emme wid-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015