Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 83. lpp., 13. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: Evangelium am Tage Ma-
2: riae Heim§uchung / Luc. 1.
3: To śwähtu Ewangelium / ka tha Jumprawa Maria
4: śähr§tu eedama prett śawu Raddu / Eli§abeth / ta
5: Ba§nizas=Kungha Zacharias Gha§pa§chu turreju§-
6: śeeß gir / apraxta taß Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata`
7: pirrmaja` Weeta` / und §kann tee Wahrdi juh§śa` Wallo-
8: da` tha:
9: MAria mettehß kahjohp tan-
10: nies Deenahß / unnd ghaja par to
11: Kallnu ticku§che / us to Pili Juda / und
12: nahze eek§chan to Nammu Zachari-
13: as / und §weizenaja Eli§abeth. Vnd
14: taß notickahß / kad Eli§abeth to Śweizenahśchanu


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015