Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 280{260}. lpp., 5. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: apghrehzi

1: nhe nahxeta. Kaß śöw patz §ämmojahß ka śchiß
2: Bährns / taß gir taß Prawakais Debbe§śo=Wall-
3: §tiba` / und kaß tadu Bährnu usjämm eek§chan man-
4: nu Wahrdu / taß usjämm mann. Bett kaß weenu
5: no ścheem wi§śeem Ma§akeem apghrehzi / kattri eek-
6: §chan mann titz / tam buhtu labbahk / ka tam weens
7: D§irrna=Ackmins py winja Riekles pakahrtz tap-
8: tu / unnd ap§lietzenahtz taptu Juhri / kurr wiß=d§il-
9: ļahx gir.
10: Way tai Pa§śaulei tahß Apghrehzibas dehļ.
11: Apghrehzibai buhß jo nahkt / bett tomähr way tam


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015