Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 294. lpp., 22. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nebbe

1: Bett ehd und d§err tu / ka Zillwähx. Ghlahb und śarrghi tu
2: śawu Mee§śu / tomähr tha / ka ta nhe laxta. Nhe tur-
3: reh§śee§śi tu śöw ghaddighe und ghohdighe Ehśchana` und D§err-
4: śchana` / tad taß Wälls töw jaw pee=wielis.
5: JE§us Chri§tus ar Deewa Wahrdu to Wällu us=wah-
6: reja / und śacka alla§ch: Deewa ghramata` raxtietz §tahw / Deewa
7: ghramata` raxtietz §tahw / Deewa ghramata` raxtietz §tahw. Kad
8: töw Sohbins buhtu bijis tick leels / ka tam Goliath / ar kattru
9: Dawids tam pa§ścham Goliath to Ghallwu nozirrta: Kad töw
10: Sohbins buhtu bijis tick aß / ka Pehteram by / ar kattru wings
11: tam Malcho / tha Auxta Ba§nizas=Kungha Kallpam to Au§śi
12: weena Zirrteny nozirrta / taß töw nhe pallied§ehs. Wälls bäh-
13: da pehtz d§ells tick dauds / ka Śallmu / und Sohbinu jeb Schkäh-
14: pu ka Ruggajus. Deewa Wahrdu leezeeß buht töw par Eeroht-
15: §chu / Deewa Wahrds gir taß Sohbins tha Ghara / Dee-
16: wa Wahrds gir a§śahx / nhe ka kahds Sohbins / abbi
17: puśchi aß.
18: Ja tad nu taß Wälls töw ghribb pahr=runnaht / töw buhß
19: Burrt mahziteeß jeb Burrwus und Śahls=Puh§chläta-
20: jus meckleht; tad turreeß Winjam pretti ar Deewa Wahrdu /
21: und śacki: turr §tahw raxtietz:Töw nhe buhß śwe§śchus
22: Deewus turreht. Śacka taß Wälls: Nebbe taß Burrwis
23: ļaun runna / winjam arrid§an Deewa Wahrdi: Adbilldi
24: tu / Manns Bährns: turr §tahw raxtietz: Töw nhe buhß
25: Deewa tawa Kungha Wahrdu wellte wallkoht / ai§to
26: Deews nhe att=§tahß to nhe śohdietu / kaß winja Wahrdu
27: wellte wallko. Śacka taß Wälls: Wi§śu Neddeļu zaure
28: e§śi tu §trahdajis / att§pirrd§eeß nu magkeniet / paleeds par
29: Śweh=deenu Krohgha` / d§err Allus Kanninju / kaß kai-
30: tehß: Adbilldi tu / M.D. turr §tahw raxtietz: Töw buhß to
31: Śweh=deenu śwehtiet. Śacka taß Wälls: Ko ghribbi


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015