Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1638_Run, 451B. lpp., 27. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nebbe

1: M. par Śeenu/ Śäh-
2: ku do§śi ko ghribbä-
3: dams. Par Au§ahm
4: doh§śi Mahrku Śee-
5: ka`.
6: L. Śacki/ ko ghribbi
7: par Śeenu?
8: M. Doh§śi Kungs
9: t§chettrus Ghro§§chus
10: par Sirrghu?
11: L. Laid Deews pa§-
12: śargha! Riegha` par
13: Deenu vnnd Nackti
14: dohd śe§§chus Ghro§-
15: §chus/ vnd tu pra§śi
16: Semmehß d§iewo-
17: dams par Nackti tick
18: dauds?
19: M. Ka nhe pra§śies?
20: kahds nu Śeenalaix
21: by?
22: L. The töw t§chettri
23: Gro§§chi par abbeem
24: Sirrgheem.
25: M. Mas gir.
26: L. ghan~ taß maxahts.
27: Nebbe arrid§an tee


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015