Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1638_PhL, 379. lpp., 6. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Miggla

1: der Hoff vmb die Sonne oder den Mond/
2: dahrß apkahrt to Śaul/ jeb Mehneß.
3: ein Regenbogen/ Waŗŗawiexne/ Darr-
4: ded§is.
5: Wolckicht/ apmahziß ghaiß.
6: Nebel/ Miggla.
7: nebelicht Wetter/ Migglains Ghaiß.
8: der Auffgang/ Rieta=pu§śe/ Au§trins.
9: der Niedergang/ Wackara=pu§śe.
10: der Mittag/ Widdus deena=pu§śe.
11: Mitternacht/ Widdusnacktz=pu§śe/ vs Juh-
12: res puß.
13: Vngewitter/ Wähtris/ nicknis Ghaiß.
14: groß Vngewitter/ leeli Auki.
15: das Schneetreiben/ Weja=puttni.
16: gut Wetter/ labbs Ghaiß.
17: klar Wetter/ §kaidris Ghaiß.
18: §till Wetter/ rahms Ghaiß.
19: was i§t für Wetter drau§§en? kahtz Ghaiß
20: ara?
21: es wird heut ein heiß Wetter §eyn/ §cho-
22: deen buhß karr§ts Ghaiß.
23: Regen/ Leetus.
24: es regnet/ leetus lie§t.
25: Platzregen/ §tippris Leetus.
26: Staubregen/ śmallx Leetus.
27: Wa§§erbla§e/ Vdenspuhßlis/ Burrbulis.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015