Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1638_PhL, 328. lpp., 22. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Mahrnackas

1: Hew in kleine Schober oder Gubben
2: werffen/ Śeenu Ghubbohß me§t/ Tup-
3: pohß me§t.
4: Hew in Kuyen werffen/ Śeenu kaud§eh
5: me§t.
6: das Hew vmbwerffen/ Śeenu ahrdiet.
7: das Hew i§t gar §chwartz vom vielen Re-
8: gen/ Śeens itt mälls no leelu Leetu.
9: grün Hew/ §all§ch Śeenß.
10: lang Hew/ gharr§ch Śeenß.
11: Hew au§§m Gebröche/ Purrwa=Śeenß.
12: Landhew/ Semmes=śeenß.
13: rund Hew/ appal§ch=Śeenß.
14: Kleegraß/ Aboliņi/ Ahbola=§ahle.
15: ein Hew§chlag/ Pļawa.
16: Vnkraut/ nhe§chkie§ta Sahle/ nickna Sahle
17: Vnkraut im Roggen/ Plackting.
18: das Vnkraut im Rogen/ welchs §chwartz
19: Brod giebt/ Swagguļi.
20: Vnkraut im Ger§ten/ V§§chnes/ Ackli.
21: Vnkraut welchs das Korn zur Erden
22: zeucht/ Mahrnackas.
23: Vnkraut im Buchweitzen/ Kokaļi.
24: Flachs/ Linni.
25: Flachs§aamen/ Linn=śehkļi.
26: grob Flachs/ rupji Linni.
27: klein Flachs/ śmallki Linni.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015