Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1638_PhL, 321. lpp., 19. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pattackas

1: das Bier fa§§en/ Allu pilldiet.
2: die Thonne leckt/ ta Mutza pill.
3: ein Trichter/ Treckteris.
4: das Bier ein§etzen/ Allu ee=zellt/ ee=ne§t.
5: fri§ch Bier/ jauns Allus.
6: alt Bier/ wätz Allus.
7: ein Keller/ Paghrabbs.
8: ein Hanechen/ Ahnkens.
9: Me§§ings Mi§śinga Ahnkens.
10: Höltzern Kohka Ahnkens{}.
11: die Thonne auffheben/ Mutzu paghah§t.
12: es i§t noch eine Neige da/ wehl Paghah§ne
13: gir.
14: man muß die Thonne neigen/ Mutza pa=
15: ghah§tina.
16: das Bier i§t außgetruncke~/ Allus i§td§ärrtz.
17: Ru§tici ut plurimum dicunt, Mutza iß=
18: d§ärrta.
19: Dünnebier/ Pattackas/ D§err§chi.
20: Meht/ Mäddus.
21: Brantewein/ Wiens/ Branndawiens.
22: Brantewein machen/ Branndawienu
23: däd§enaht.
24: Wein/ d§ärŗamais Wiens/ Wiens.
25: Kahn/ Mucor, Peepes.
26: das i§t kahmicht{kannicht} Bier/ taß Allus ar peepehm.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015