Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1638_L, 52A. lpp., 7. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eebuweetis

1: einfältig/ weentee§śis
2: eingie§§en/ eeleet.
3: einmahl/ weenreis.
4: eintragen/ eezellt/ ee-
5: ne§t.
6: ein wenig/ magkeniet
7: Einwohner/ Eebu-
8: weetis.
9: einwurtzeln/ eeśack-
10: noht/ śacknes me§t.
11: ein zeitlang/ kahdu
12: briedi.
13: Ey§en/ D§ell§e.
14: das von Ey§en i§t/
15: no D§äll§e.
16: Brenn=ey§en/ ded§ie-
17: kla.
18: Fuß=ey§en/ Pinnäkli
19: Ey§en Ro§t/ D§ells=
20: Ruh§śa.
21: Eyß/ Läddus.
22: zu Eyß gefrieren/
23: Lädda` śallt.
24: Eyß=zapffe/ Läddus=
25: Tappa.
26: eitel/ vnnütz/ nhelee-
27: tis.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015