Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1638_L, 213A. lpp., 8. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eebuweetis

1: vnbewohnt/ tuck§ch.
2: beywohnen/ pee-
3: d§iewoht.
4: beywohner/ peed§ie-
5: wotais.
6: einwohnen/ eebu-
7: weetis buht.
8: Einwohner/ Eebu-
9: weetis.
10: entwohne~/} attjuhkt/ nojuhkt{(nojuhkt..
11: entwohnung/ att-
12: juhk§chana/ nojuhk-
13: §chana.
14: gewohnen/ ee=juhkt/
15: pee=juhkt/ ee=ra§t.
16: vngewohnt/ nhe-
17: juhtzis.
18: gewohnheit/ dabba/
19: ee=ra§chana.
20: wol/ labbe.
21: gar wol/ itt=labb.
22: Gewölb/ Wellwe.
23: wölben/ wellweht/
24: Wellwe darriet.
25: gewölbt/ wellwehts.
26: wölbung/ wellwe-
27: §chana.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015