Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1638_L, 212B. lpp., 18. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Ee=buweetis

1: witzig §eyn/ ghuddris
2: buht.
3: aberwitz/} beßprahtiba{beßprahti-(ba..
4: aberwitzig/ beßprah-
5: tiegs/ beß prahtu.
6: Wo.
7: Wo/ ubi, kur.
8: Woche/ Neddeļa.
9: Wo etwan/ ja kur.
10: woher/ no kurrenes.
11: wohin/ kurrp.
12: anderswohin/ zittur
13: wohn/ meinung/
14: §chki§§chana.
15: wöhnen/ meinen/
16: §chki§t.
17: wohnen/ d§iewoht.
18: Einwohner/ Ee=bu-
19: weetis.
20: Wohnung/ d§iewo-
21: §chana/ d§iewokle/
22: Nams/ ähka/ buh-
23: da/ Śähta.
24: auff dem Land woh-
25: nen/ vs Semmes
26: d§iewoht/ Sem~ehs
27: d§iewoht.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015