Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1638_L, 206A. lpp., 20. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: durrnis

1: vnterwei§ung/ Leer/
2: Mahziba.
3: vorwei§en/ prae-
4: mon§trare, preek-
5: §cha radiet.
6: weiß/ albus, ballts.
7: weiß/ graw/ §irrms.
8: weißlicht/ paballts.
9: fa§t weiß/ itt ballts.
10: wei§§e/ balltums.
11: wei§§en/ ballinaht/
12: ballte darriet.
13: weiß §eyn/ ballts
14: buht.
15: weiß werden/ ballts
16: tapt.
17: weiß/ §apiens, ghud-
18: dris/ prahtiegs.
19: vnweiß/ nheghud-
20: dris/ durrnis.
21: Weißheit/ Ghuddri-
22: ba.
23: weißlich/ ghuddre.
24: vnweißlich/ beß-
25: prahtu/ beßprahti-
26: ghe.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015