Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1638_L, 131A. lpp., 13. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Miggla

1: naß §eyn/ §lapp§ch
2: buht.
3: durch naß §eyn/
4: zaur zaurem §lapp§ch
5: buht.
6: naß werde~/ §lapp§ch
7: tapt.
8: durch naß werden/
9: zaur zaurehm
10: §lapp§ch tapt.
11: Natur/ dabba.
12: Ne.
13: Nebel/ Miggla.
14: nebelicht/ migglains
15: nebelicht §eyn/ ap-
16: migghlohts.
17: neben/ lied§e.
18: ernehren/ baŗŗoht/
19: vsbaŗŗoht.
20: ernehrer/ Baŗŗotais
21: ernehrung/ vs=baŗ-
22: ŗo§chana.
23: Neid/ Eenaidiba.
24: neidig/ ee=niedis.
25: neidig §eyn/ ee=nie-
26: deht.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015