Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1637_Sal, 22. lpp., 23. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: pinnäckleems

1: 15. Tapehtz äßmu eß ißghays töw śatapt /
2: tawu Waighu aggre meckleht / vnd äßmu
3: töw attraddiß.
4: 16. Eß äßmu śawu Ghultu krahßne iß=
5: ghehrbu§śi / ar raibeems Deckehms no Egy-
6: pteŗo Semmes.
7: 17. Eß Eßmu śawu Ghultas weetu ar
8: Myrrehm / Aloes vnnd Kardemomem ap=
9: bahr§tiyu§śi.
10: 18. Nahtz / mehß ghribbam lieds pillam
11: meeßloteeß / lieds patt Rietam / vnnd mehß
12: ghribbam weens ohtru apkampteeß.
13: 19. Ai§to taß Wiers nhe gir mayahß /
14: wings gir tahļu Zeļļu ghayis.
15: 20. Wings gir to Naudas=Mai§śu lieds
16: jehmeeß / wings vs Śwähtkeems pirmagk
17: pahr=eeß mahyahß.
18: 21. Winya to pahr=runnaya ar dauds
19: Wahrdeems / vnnd vswahreya to ar śawu
20: miextu Mutt.
21: 22. Taß ghaya winyai dries packaļļ / ka
22: kahtz Wehr§śis py Kauyama=Blugki wäßtz
23: tohp / vnd ka py pinnäckleems / kur tee Nhe-
24: ghuddri tohp mahziti.
25: 23. Kamähr winya tam ar to Bulltu tahß


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015