Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LVM, 216. lpp., 23. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: mon Peteris / vnd śatziya / Tu e§śi Chri§tus / ta d§iewa
2: Deewa Dähls.
3: Vnd JE§us adbilldeya vnd śatziya vs to: Swähtz
4: e§śi tu Simon Jona§a Dähls / ai§to Mee§śas vnd A§śins
5: nhe gir töw to śatziyuśchi / bett manns Tähws Debbe§śies.
6: Vnd es śacku töw arrid§an / tu e§śi Peteris / vnd vs §cho
7: czeetu Ackmini ghribbu es vstai§śiet śawu Drauds / vnd
8: teems Wahrteems tahß Elles nhe buhß to vswahreht.
9: Vnd ghribbu töw tahß Däbb䧜o=wall§tibas Atzlä-
10: ghas doht / Wiß ko tu vs Semmes śee§śi / buhß arrid§an
11: Debbe§śies śeetam buht / vnd wiß ko tu vs Semmes att-
12: śee§śi / buhß arrid§an Debbe§śies attśeetam buht. Tad aiß-
13: leed§e wings śaweems Mahzekļeems / ka teems nhe by
14: nhe weenam śatziet / ka wings JE§us / tas Chri§tus 䧜ohtz.
15: Epi§tel am Tage Mariae Heimsuchung
16: Rom. 12. vide Dnic. 2. nach der Er§chei-
17: nung CHri§ti.
18: Evangelium am Tage Mariae Heim§u-
19: chung / Luc. 1.
20: MAria mettehß kahyop tannies Deenahß / vnd gha-
21: ya par to Kallnu ticku§che / vs to Pili Juda / vnd
22: nahze eek§chan to Nammu Zacharias / vnd §weizenaya
23: Eli§abeth. Vnd tas notickahß / kad Eli§abeth to §weize-
24: na§chanu Mariae d§irrdeya / deedams lehze tas Bährns
25: winja Mee§śahß. Vnd Eli§abeth tappa no to §wähtu


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015