Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 416. lpp.

1: Für die Früchte der Erden.
2: O Wi§śewalldiex Kunx Deews / däbb䧜o Tähws /
3: katters tu czaur tawu muh§chigu Wahrdu wi§śas
4: leetas raddiyis e§śi / §wahti vnde vsturri. Mehß luh-
5: d§am töw / ka tu tawu muh§chigu Wahrdu / muh§śu Kun-
6: ghu JE§um CHri§tum / mums gribbätu mahziet pa§iet /
7: vnd eek§chan muh§śams Śirrdehms ee§tattieth / czaur
8: kattru mehß pehtz tawas §chäla§tibas czeenige warram
9: dabbuit / tawu Swähtumu par wi§śu Śähklu wir§śon
10: Semmes / vnd kas mums wiß wayaga gir py Mee§śas
11: vsturre§chanas / vnd tahdas Dahwanas tawam Dee-
12: wi§kam Wahrdam par §lawu / vnd muh§śam Tuwakam
13: par labbu jembt / czaur JE§um CHri§tum / &c.
14: Für alle Weltliche Obrigkeit.
15: O Wi§śewalldiex Deews vnd §chehliex Tähws /
16: eek§chan kattra Rohkams wi§śo Czilläwko §pähx
17: vnd Walldi§chana / no töw ee§tadita / vnd eelickta par
18: Śohdu to ļauno vnd par glabbo§chanu to labbo Ļau§cho /
19: Eek§chan kattra Rohkams arrid§an gir wi§śa Tee§śa tahß
20: Semmes / Mehß luhd§am töw / vsluhko §chehlige vs
21: muh§śu czeenigu Leelkungu vnd Koningu / vnd vs wi§-
22: śeems Kungeems / vnd vs wi§śeems Rahtes vnd Run-
23: naskungeems §chahß Semmes (Pillis) vnd vs wi§śeems
24: ghodigeems Wir§śeneekeems : Ka tee to pa§śauligu Soh-
25: bänu / kattru tu teems e§śi pawehleyis / pehtz tawu Prah-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015