Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 412. lpp.

1: Collecten.
2: Gemeine Collecte:
3: O Wi§śewalldiex Deews / muh§chiex Tähws /
4: katters tu e§śi weens Paglabbotais wi§śo to /
5: kattri vs töw czerreh / bes tawas §chäla§tibas
6: nhe warr nhe weens / neds §peh ko darriet / dohd
7: mums tawu §chäla§tibu baggatige / ka mehß czaur tawu
8: §wähtu Eedo§chanu dohmayam kas labb gir / vnd czaur
9: tawu Palligu arrid§an pabeid§am / czaur JE§um CHri-
10: §tum tawu myļu Dählu muh§śu Kunghu / katters ar töw /
11: vnd to §wähtu Gharru d§iewo vnd wallda weens pat^
12: tees Deews alla§chien vnd muh§chige / Amen.
13: Ein ander.
14: O Wi§śewalldiex Deews / muh§chiex Tähws / no
15: kattru mehß alla§chien wi§śu labbumu pahreyoht
16: dabbuyam / vnd ickdeenas no wi§śu Nhelaim §chehlige
17: pagglabbohti tohpam. Mehß luhd§am töw no Śirdtz
18: dibben / dohd mums ka czaur tawu Gharru §cho wi§śu ar
19: §tippru Śirrdi vnd pattee§śu Titzibu mehß att§ie§tam / ka
20: mehß tawu leelu lehnibu vnd §chäla§tibu / §cheitan vnd
21: turr muh§chige patteitzam vnd §laweyam / czaur JE§um
22: CHri§tum / &c.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015