Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 402. lpp.

1: wi§śas leetas :/: Labbe pattickteeß : Nun i§teepyu es śawu Rohku /
2: Eeśahku śawu darrbu / Py kattru Deews mann gir litzis / Eek§chan
3: mannas Aitzena§chanas.
4: Jch dancke dir GOTT lieber HERR.
5: ES patteit§chu töw Deews myļais Kunx / Thäws eek§chan
6: Dabb䧜o=wall§tibas :/: Czaur CHri§tum muh§śu Widdetayu /
7: tawu weenu peed§imbtu Dählu / Par wi§§u tawu labbe=darri-
8: §chanu / Vnd ka tu mann par Nhelaim / Scho Nackti e§śi pa§śargha-
9: yis.
10: 2. Es luhd§chu czaur Chri§tum tawu Dählu / Tu ghribbätu mann
11: peedohd :/: Kur es äßmu nhe parei§e darriyis / Vnd luhd§chu töw turr
12: klaht arrid§an / Tu ghribbätu mann §chodeen pa§§arghat / Ka mann
13: nhe neeka ļaun nhenoteek / Pa§śarrghi mann Kunx par Ghräkeems.
14: 3. Eek§chan tawu Rohku es pawehļo / Deews Tähws tu mans
15: myligais Kunx :/: Mann wi§kim ar Mee§śu vnd Dweh§śel / Mannu
16: Paddomu vnd mannu ghodu / Taws §wähtais Engelis mann pa§-
17: śarrgha / Ka man tas Wälls nhe pewarr / czaur JE§um Chri-
18: §tum / Amen.
19: XXX.
20: Ge§änge nach wir dem E§§en.
21: O GOTT wir dancken deiner Güt.
22: O Deews mehs patteitzam tawai §chäla§tibai / czaur Chri-
23: §tum muh§śu Kunghu :/: Par tawu leelu labbedarri§chanu /
24: czaur kattru tu alla§ch barryo : Wi§śas leetas kam ta Dwa§-
25: §cha gir / Jck kattru e§śi tu ißbarroyis / Töw śackam §lawu vnd ghodu.
26: 2. Ka tu Kunx nu e§śi ähdenayis / To Mee§śu kattra śapuh§t :/:
27: Ta jemm to Dweh§śel arrid§an tawahs Wee§śibahs / Kattra czaur
28: töw muh§cham nhemirr§t : Laid taws Wahrdtz gir wiņjas barriba /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015