Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 400. lpp.

1: 9. Töw ween peedärr tas Ghohtz / Töw ween peedärr ta Teick-
2: §chana :/: Ta Attreep§chana töw palleek / Tu weens mums §wehti:
3: Kad mehs meerige apghullam / Ar §chäla§tibu py mums §teid§eeß /
4: Dohd mums ar Titzibu prettie §tahweht / Kad mums tas Wälls
5: vseedt.
6: Jch danck dir §chon durch deinen.
7: ES patteit§chu töw krahßne / czaur tawu Dählu / O Deews
8: par tawu Lehnibu / Ka tu mann e§śi §chinny Nackty / Tick
9: §chehlige pa§śargayis.
10: 2. Kad es ghulleyu tick czeete / Ar Tumb§śibu apjämbtz / No
11: wi§śeems Ghräkeems mohzietz tappu / Kattrus es śawu muh§chu äß-
12: mu darriyis.
13: 3. Tapehtz es luhd§chu no Śirdß dibben / Tu ghribbätu mann
14: peedohd / Wi§śus mannus Ghräkus kattrus es äßmu darriyis / Ar
15: śawu nicknu d§iewo§chanu.
16: 4. Vnd gribbätu arrid§an §cho deen / Mann ghellbeht vnd
17: śarrgaht / Ka mann tas Waideneex nhe warr kaiteht / Ar śawu da-
18: §chadu Willtibu.
19: 5. Walldi tu mann pehtz tawu Prahtu / Nhe leeds mann Ghrä-
20: kohs ee=kri§t / Ka töw wi§śa manna d§iewiba / Vnd wiß manns darrbs
21: warr pattickt.
22: 6. Ai§to es pawähļu töw śawu Mee§śu vnd Dweh§śel / Vnd wi§-
23: śas leetas tawa` Rohka` / Eek§chan mannu Lixtu vnd Nhelaimibu
24: Kunx CHri§te tawu Palligu mann śuhti.
25: 7. Ka tas Kunx §chahs Pa§śaules / Mann nhe §pähtu peewa-
26: reht / Ai§to ja tu mann nhe vsturri / Tad gir wings attkiels mann
27: piewillt.
28: 8. Deewam ween auxtiba` gir Ghohtz / Vnd wiņja weenigam
29: Dählam / Ta lieds arrid§an tam §wähtam Gharram / Katters
30: wallda Däbb䧜o Wall§tiba.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015