Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 369. lpp.

1: E§śi mums §chehliex.
2: Pallied§i mums myļais Deews vnd Kunx.
3: No wi§śeems Ghräkeems.
4: Pa§śargi mums myļais Deews vnd Kunx.
5: No wi§śu Apallo§chanu no Deewa Wahrdu /
6: Pa§śargi mums myļais Deews vnd Kunx.
7: No wi§śu ļaunu.
8: Pa§śargi mums myļais Deews vnd Kunx.
9: No ta Wälla Willtibu.
10: Pa§śargi mums myļais Deews vnd Kunx.
11: No ļaunu peepee§chu Nahwu. Pa§śargi mums myļais Deews etc.
12: No Mehra trummeems vnd badda laiku. Pa§śargi mums etc.
13: No Karryu vnd A§śino Jßlee§chanu. Pa§śargi mums myļais etc.
14: No Śohribu vnd ļaunu Śaddere§chanu. Pa§śargi mums etc.
15: No Kru§śu vnd nicknu Auku. Pa§śargi mums myļais Deews etc.
16: No to muh§chigu Nahwu. Pa§śargi mums myļais Deews etc.
17: Czaur tawu §wähtu Peed§imb§chanu.
18: Pallieds mums myļais Deews vnd Kunx.
19: Czaur tawu Nahwes cziexte§chanu / vnd A§śinigu §weedru.
20: Pallieds mums myļais Deews vnd Kunx.
21: Czaur tawu Krußtu vnd Nahwu.
22: Pallieds mums myļais Deews vnd Kunx.
23: Czaur tawu §wähtu Auk§cham czell§chanu vnd Debbe§śes=kap§cha-
24: nu. Pallieds mums myļais Deews vnd Kunx.
25: Eek§chan muh§śu pa§taru Stundu.
26: Pallieds mums myļais Deews vnd Kunx.
27: Eek§chan pa§tara Deena śohdi§chanu.
28: Pallieds mums myļais Deews vnd Kunx.
29: Mehs nabbagi Ghrähzeneeki luhd§am.
30: Tu ghribbätu mums packlau§śieth myļais Deews vnd Kunx.
31: Vnd tawu §wähtu Chri§titu Draud§ibu walldieth vnd waddieth.
32: Packlau§śi mums myļais Deews vnd Kunx.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015