Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 361. lpp.

1: 5. Tawa Lehniba vnd Schäla§tiba / Tapehtz alla§ch py mums
2: palleek :/: No §cho laiku vnd muh§chige / Tu e§śi muh§śo Paglabbo-
3: tays / Ka mehs §cheit eek§chan Titzibas 䧜am / Turr red§ige tawa`
4: Wall§tiba` / Nammineeki vnd Śaime.
5: 6. To pallieds mums muh§śu Kunx JE§us CHri§t / Katters
6: muh§śas Śirrdes śattai§śa :/: Czaur ih§tänu Titzibu vnd Mylä§tibu /
7: Ka mehs to Tähwu warram red§eht / Czaur to / tha lieds tam §wäh-
8: tam Gharram / Kas to no Śirrdtz dibben eeghribbahs / tas śacka ar
9: mums / Amen.
10: Jn dich hab ich gehoffet HERR.
11: VS töw Deews Kunx es äßmu paļahweeß / Pallied§i ka es kau-
12: na` nhe tohpu / Neds muh§cham §meekla` : To luhd§chu es töw /
13: Vsturri mann / Tawa` lehniba` Kunx Deews.
14: 2. Tawas §chehligas Au§śis ghrees §churr py mann / Paklau§śi
15: mannu Luhk§chanu / nahtz §churr preek§chan / Steid§ees mann dries
16: pallied§eht / Bähda` vnd Waida` / Es ghullu vnd §tahwu / Pallied§i
17: man no mannu Lixtu.
18: 3. Manns Deews vnd ghlabbotays §tahw tu mann klaht / E§śi
19: manna Pillis / eek§chan kattras es droh§che / vnd ka Wiers drie§tu
20: kautees / Ar śawu Waideneeku / Tho gir dauds / Prett mann pa
21: abbeem pu§§eem.
22: 4. Tu e§śi manns §tipprums{§tipprunis} / mans Ackmins / manna Pills / Man-
23: nas Brunņas / manns Spähx / to mahza taws Wahrdtz / Manns
24: Palliex / manna Pe§ti§chana vnd D§iewiba / Man~s warräns Deews /
25: wi§§ahs bähdahß / Kas §peh töw prettieb §tahweht.
26: 5. Mann ghribb ta Pa§śaule peewillt / Ar Mälleems vnd ar nhe-
27: pattee§śu Vsrunna§chanu / Dauds Tieklus vnd Slaßdus mann iß-
28: tai§śiyu§śi: Kunx ghelb / §chinnieß bähdahs / Pa§śargi man par willtibu.
29: 6. Kunx mannu Dweh§śel es töw pawehļu / manns Deews / manns
30: Deews / nhe att§tah no mann / Jemm mann tawahs Rohkahs / O
31: Pattees Deews / no wi§§ahms bähdams / Pallied§i mann pa§tara`
32: ghalla`.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015