Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 351. lpp.

1: Jch ruff zu dir HERR JE§u CHri§t.
2: ES peeśaut§chu töw Kunx JE§u CHri§t / Es luhd§chu pa-
3: klau§śi mannu §uhd§e§chanu :/: Dohd man §chäla§tibu §chinny
4: laika` / Nhe laid man jo i§śami§t / To yh§tänu Titzibu Kunx
5: es ghribbu / To ghribbätu tu man doht / töw ween kallpoht / Man-
6: nam Tuwakam pallied§eht / Tawu Wahrdu tee§cham turreht.
7: 2. Es wehl luhd§chu O Kunx Deews / tu warri man to ghann
8: doht :/: Ka es nhe tohpu proyam kauna` / To czerribu dohd man
9: klaht : Wiß wairahk tad kad man ja=mirr§t / ka es warru vs thöw
10: paļļautees / vnd nhe dohtees / vs wi§śu mannu Darrbu / czittahde
11: taß man §chähl buhs.
12: 3. Dohd man ka es no Śirdtz dibben / Manneems Prettiebnee-
13: keems warru peedoht :/: Peedohd man arrid§an §chinny §tunda` / dohd
14: man jaunu d§iewibu : Leetz tawam Wahrdam alla§ch mannu barri-
15: bu buht / Ar to mannu Dweh§śel barryoht / ka es warru prettieb
16: §tahweht / kad Nhelaimiba vs eedt / kattra man dries warr no töw
17: nowehr§t.
18: 4. Nhe leetz man kahdu Karumu neds Baidu no töw / Eek§chan
19: §chahs Pa§śaules noghree§t :/: Alla§ch py töw pallickt lieds ghallam
20: dohd man / Thöw ween gir taß Rohka` / Vnd kam tu dohd / tam gir
21: tas wellt / Nhe warr to nhe weens eemantoht / neds nopellniet Ar
22: darrbeems / Tawa §chäla§tiba / Ta nums attpe§ti no to Nahwu.
23: 5. Es ghullu Karrya` / vnd §tahwu prettieb / O Kunx CHri§t
24: pallieds tam Wayam :/: Py tawu §chäla§tibu es peeliepu / Tu war-
25: ri man §tippraku darriet : Ja nu nahk Kahrdena§chana / tad pallied-
26: §i / ka ta man apkahrt nhe §tumm / tu warri ißtai§śiet / Ka es lixta` nhe
27: tohpu / Es §innu tu no mann nhe att§tah§śi.
28: Wol dem der in GOttes furchten §teht.
29: LAbb tam / kas eek§chan Deewa biya§chanas §tahw / vnd wir§-
30: śon wiņja czeļļu §taiga / Tawai pa§§chai Rohkai töw barryoht
31: buhß / Tad tu d§iewo parei§e / vnd töw labb klahyahs.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015