Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 339. lpp.

1: Dohd mums / Ka mehs to pa§§chu tawu Mee§śu vnd A§-
2: śini tha warram wallkoht / ka mehs tawu Labbu darri-
3: §chanu ick deenas eek§chan mums nomannyht warram
4: Katters tu ar tawu Tähwu vnd to §wähtu Gharru d§ie-
5: wo vnd walldi / pattees Deews alla§chien vnd muh§chi-
6: ge / Amen.
7: Ein anders.
8: MEhß patteitzam töw / O Wi§śewallditais Kunx
9: vnd Deews / ka tu mums czaur §cho §wähtu Da-
10: wanu e§śi eepreezenayis: Vnd luhd§am tawu §chä-
11: la§tibu / tu ghribbätu mums lickt to notickt par §tippru Ti-
12: tzibu prettieb töw / vnd par karr§tu Mylä§tibu{Mylä§tbiu} §tarpan
13: mums wi§śeems / czaur JE§um CHri§tum tawu Dählu
14: muh§śu Kunghu / Amen.
15: Ein anders.
16: MEhs patteitzam töw O §chehliex Deews / kattri
17: mehs da§chadohs Ghräkohß eghrimmu§chi / nhe
18: neekadu Preeku 䧜am dabbuyu§chi / ka ween py
19: töw. Vnd luhd§am töw no Śirdtz / tu nhe ghribbätu no
20: mums noghree§t to ghaißmu tawa Waiga / nhe pehtz
21: muh§śu Nopällnu / bett pehtz tawas leelas §chäla§tibas /
22: muh§chige wayroht kas eek§chan mums eeśahktz gir :
23: Czaur JE§um CHri§tum tawu Dählu muh§śu Kun-
24: ghu / Amen.
25: Benedi-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015