Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 332. lpp.

1: Hie wendet §ich der Prie§ter zum Volck /
2: vnd §pricht:
3: Laideeta mums no Sirrdtz dibben luhkt / ka muh§-
4: śo Kunx JE§us CHri§tus mums pawehleyis /vnd §che-
5: ligu Paklau§śi§chanu śohliyis gir.
6: MVh§śu Tähws eek§chan to Debbes / §wehtietz
7: tohp taws Wahrdtz : Eenahkas mums ta wa
8: Wall§tiba : Taws Prahtz noteek wir§śon Semmes / ka
9: eek§chan Debbeß. Muh§śu deeni§ku Maiß dohd mums
10: §chodeen / vnd peedohd mums muh§śu Parradu /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015